"Indeed, the primary output of today's production processes  is waste. Across all industries, less than 10% of everything extracted from the earth (by weight) becomes usable product. The remaining 90% to 95% becomes waste from production. Moreover, what is sold creates  still more waste - from discard and from use. (for example, from auto exhaust) So while business obsess  over labor and financial capital efficiency, we have created possibly the most inefficient system of production in human history" (Risky Business The Art and Science of Risk Management 1. Green Business Blues:The Nature of Industry) pdf-fil 2,7 Mb


Tällberg Forum 2011 in Sigtuna 29 juni - 3 juli
___________________________

Seminarium

19 februari 2011
ÄR ”TILLVÄXTEKONOMIN” DET UTHÅLLIGA
(HÅLLBARA) SAMHÄLLETS VÄN ELLER FIENDE?

_________________________________________________
Villkoren för framtida svensk energiförsörjning
Mikael Höök, "Kommer oljan att ta slut?"
__________________
Hållbara Uppsala
Framtidsbilder - en serie utställningsplakat
av Per Hultén m.fl.
Kommer el-bilen för att stanna?

Plan B

Förutsättningar för människans liv på Jorden
av Bo Lundberg och Kåre Olsson (1 Mb pdf)


klicka på blomman

Insändarbank
________________
Omställningsgruppen i Sigtuna
 
Viktga framstötar till REGERING OCH RIKSDAG
1- yttrandet över klimatberedningens betänkande
2- skrivelsen till partierna om att sätta klimatfrågan överst 2010
3- senaste skrivelsen till RD m a a klimatutspelet (BÅDE TILL STATSMINISTERN, NÄRINGSMINISTERN, UTBILDNINGSMINISTERN OCH MILJÖMINISTERN SAMT TILL RIKSDAGSPARTIERNA)


 Earth Policy Institute,
Dedicated to building a sustainable future
A plan of how to get from here to there

Optimum
Om miljön och människans möjligheter (pdf 85 Mb)


Ny Etik, Ny Teknik, Ny Livsstil, Ny Politik
Nätverket Framtidsrealisterna


Ny bok från Vetenskapsrådet
UTMANINGEN- forskare om en hållbar mänsklighet

VETENSKAPEN, MÄNNISKAN OCH MILJÖN föredrag av Georg Henrik von Wrigh


Vi behöver inte hitta så mycket ny energi!
Vi behöver dramatiskt skära ner användandet av den energi vi redan har!
Så enkelt är det egentligen!

Göran Grauers

EXERGIAKADEMINS AVSIKTSFÖRKLARING
Det växande allmänna medvetandet om ”klimathotet” har skapat en öppning för Sigtuna Exergiakademi att tydliggöra sitt budskap:
      Klimatförändringen tillsammans med koldioxidökningen i atmosfären utgör symptom på ett långt mera komplext problem än vad som allmänt påtalas.
      Detta problem måste hanteras med hjälp av en djupare insikt om hur skapelsen fysiskt fungerar samt med en annan etisk kompass än den nu styrande om hur hållbarhet i natur och samhälle skall uppnås.
      Vi menar att skapelsens fysiska grundegenskaper och sätt att fungera tydligast kan förstås genom att studera innebörden av begreppen exergi och emergi.
      Exergiakademin ser som sin uppgift att verka för denna djupare förståelse för skapelsens fysiska egenskaper och funktion via i första hand interna diskussioner, offentliga ”samtalsdagar”, remissyttranden samt regelbundet återkommande ”sommaruniversitet”.
      Exergiakademin står därvid för en helt annan grundläggande etik än den som förhärskar inom den industriella civilisationen. Denna utgår från: ”den skapade världen är till för oss människor”. För Exergiakademins strävanden är den etiska kompassen: ”Vi människor utgör en del av den skapade världen”.
      Detta är den grundhållning som leder oss och där vi inbjuder till fortsatt studium, samtal och konkreta åtgärder.
Om Sigtuna Exergiakademis utgångspunkter.Läs Sten Ebberstens artikel i Dagens Nyheter 17 december 2020
Personlig frihet för de rika - eller mat för de fattiga

Sten Ebbersten, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet
och och en av medlemmarna i Exergigruppen

Gandhi om CivilisationenExergiakademins arbete med remissvar
på Oljekommisionens slutrapport

Ur Veckans Affärer 20 september 2007 (Chefredaktören Pontus Schultz själv):
" Veckans höjdpunkt var utan tvekan min lunch med sir David Attenborough som var i Sverige för att få Kunskapsprisets hederspris. Han är förstås en fantastisk historieberättare.
Men framför allt hade sir David en intressant aspekt på klimatfrågan. Teknik, politik eller marknad, kommer inte att lösa frågan. Det måste bli, hävdade han, en moralisk fråga. Först då förändrar vi vårt beteende. Slaveriet försvann på tio år i stora delar av USA när det blev moraliskt oacceptabelt. Precis samma förändring måste ske med vår inställning till klimatfrågan, hävdade David Attenborough."
Räkna pengar - inte mynt

................................................
”Det är uppenbart
att vi inte kan fortsätta att borra hål i botten,
fördärva seglen och
kasta bort kompassen utan följder”
                                      Martin Lönnebo

Dagens energiplanering motsvarar en ekonomi
där vi bara räknar mynt utan att se skillnad
på tiokronor och femtioöringar.
                                                    Hannes Alfvén  (1975)