Exergigruppens arbete med remissvar
på Oljekommisionens slutrapport

Slutrapport från kommisionen
mot oljeberoende
Remisstext
Sigtuna Exergigrupp - en introduktion
Medlemmarnas
remissbilagor
Externa referenser Länkar

Om OljekommisionenInterdisciplinary Framework
by Philippe Charas