Omställningsgruppen i Sigtuna
tillkom på initiativ från  medlemmar SNF i Sigtuna och Sigtuna Exergiakademi straxt före jul 2008 för att utarbeta ett koncept för hur Sigtuna skulle kunna företa den oundvikliga omställningen inför bl.a. klimatförändringarna och andra minst lika viktiga hot. Läs mer>>>

Evenemang som sker i Omställningsgruppens regi:

7 November 2009 från 9.00 till 17.00
"DEN OUNDVIKLIGA OMSTÄLLNINGEN AV SAMHÄLLET”.
”KLIMATKATASTROF”, ”OLJEBRIST”, ”LIVSMEDELSKRIS”


Hur sårbart är Sverige - och Sigtuna - för minskad oljeimport?
Mikael Höök, doktorand på Uppsala Universitet, besöker Märsta bibliotek den 6 oktober och presenterar en bild av vår framtida energiförsörjning.

"Kommer oljan att ta slut?"
Här kan du läsa föredrag om villkoren för framtida svensk energiförsörjning
 

Du inbjuds till en unik utställning av ”framtidsbilder” den 5 oktober, Märsta!
_______________________

Medborgarförslag angående
Kommunala insatser mot klimathotet


Läs om Omställninggruppen sammanträde med Alliansen i Sigtuna 28 april 2009

Minnesanteckningart från Omställningsgruppens sammanträden