Om Exergiakademin

Kontakt


Vad är exergi?

Verksamhet


Skrivelser till regeringen

NÄR VINDEN VÄNDER - av Bengt Bodin om vikande naturresurser, ekonomisk tillväxt och välfärd

Anders Wijkmans och Johan Rockström har kommit ut med en ny bok juli 2011

Birger Flygare: PATH TOWARDS A SUSTAINABLE SOCIETY - AN INDUSTRIALIST’S PERSPECTIVE

Stewardship_for_planet Earth

Våga ompröva tillväxttänkandet A.W.

Hitta de bästa välkomstbonusarna för casino på spelbolag utan svensk licens här!

Böcker att ladda ner

Tidskrifter
Casino.xyz
 
Lester Browns hemsida


Jordens naturtillgångar hotas av bankrutt. Vågar partierna säga det?
Exergiakademins brev till partierna inför nästa valprogram
Growth in Transition 2010: Peter Victor
Vår tillväxt är oekonomisk
Community Solutions
Kommer el-bilen för att stanna
Hitta casinon utan licens i Sverige
Steg3
Hållbara städer- en forsknings- och framtidsanalys
THE ECONOMICS OF ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY
Elinor Ostrom, ”Den nya ekonomin växer underifrån”
The return of doctor Strangelove
Waste=Food
Ver-ulden - Människotiden

Praktisk Kunskap om Självhushållning
Filmen Home
Plan B

The Age of Stupid
Stockholm Resilience Centre
ITM
RenaEnergier
En blogg om rena energikällor och tillämpningar

Landsbygdsprogram för Sigtuna
kommun Del 1

Sigtuna kommuns landsbygd Del 2
Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013
Välkommen till Sigtuna kommuns klimatportal!
Climate protection 'to cost more'
Should We Seek to Save Industrial Civilisation?
Rapport från FPs klimatgrupp
Sveriges framtida energiimport??
Global crisis 'to strike by 2030'
Swampy Expansion Spurred Mini Ice Age
Small Farm Renaissance
Are we breeding ourselve to extinction?
industrial lobbyists are pushing
Uppsala beyond carbon
Antropocen
Exergirabattfoldern
Review of Solutions to Global Warming, Air
Pollution, and Energy Security

P1 Månd 2/2-09 med  Mohammad Fazlhashemi
The Climate for Change
Letter to Barack Obama
Öar (6 Mb)
Interwiew with James Lovelock
Vi måste slå ned på konsumtionstakten
Den efterfossila staden – hot eller möjlighet?

mer.>>>>>

Om reningsverk
Patentansökan

Medborgarförslag angående
kommunala insatser mot klimathotet

Requirements for a sustainable society.


Dokumentation från EAs Sommaruniversitet


Brev till miljöminister Andreas Carlgren

Peak Oil, Carrying Capacity and Overshoot:
 Population, the Elephant in the Room


Energi i ett långt tidsperspektiv.
Utredning från 1974!


Round Table on Sustainable Development
BIOFUELS: IS THE CURE WORSE THAN THE DISEASE?


Aktuella inlägg

Lyssna på radio!
om Oljedopade Epoken


Stern Review on the Economics of Climate Change

Christer Sannes hemsida


Folke Günter
s hemsida

Lars Norberg
"Den globala utmaningen"
”Den nya tidens” slut – och sedan.
En analys av Västerlandets historia från år 1500


Länkar


Hur mycket shopping tål världen

Stop shopping ... or the planet will go pop

Brevväxling med regeringen om reningsverk, utvecklingen i Östersjön och samhällets bristande uthållighet.

Oljekommissionen
"Indeed, the primary output of today's production processes  is waste. Across all industries, less than 10% of everything extracted from the earth (by weight) becomes usable product. The remaining 90% to 95% becomes waste from production. Moreover, what is sold creates  still more waste - from discard and from
use. (for example, from auto exhaust) So while business obsess  over labor and financial capital efficiency, we have created possibly the most inefficient system of production in human history" (Risky Business The Art and Science of Risk Management 1. Green Business Blues:The Nature of Industry) pdf-fil 2,7 MbHur kan den tekniska utvecklingen styras mot en bättre värld?
Ett inlägg angående professor Olle Häggströms artikel i SvD 2021-01-21
Ny teknik kan bli vår undergång

Vad tror vi att vi vinner med att köra elbilar och sortera sopor?

Staffan Delin skriver här en kritisk artikel om vår inställning till resurser
Omställning av samhället, men blir det uthålligt?

Brev till riksdagledamöterna
 Räcker minskade koldioxidutsläpp och  att klimatet "räddas"

eller krävs något annat för att göra samhället uthålligt?Bengt Bodins nya bok

_____________________

"Relationen mellan fixerad och förbrukad exergi i/ur jordsystemet måste över tid vara minst 1:1 för att de livsbetingelser skall kunna bestå, som vi människor och våra medvarelser är biologiskt anpassade till och beroende av för vår existens.  Vår roll i systemet måste därför vara att med vår intelligens, vår rationalitet och vårt tekniska kunnande, bidra till att hela jordsystemet med alla dess ingående ekosystem fungerar minst lika bra - helst bättre - och tillgodogör sig mera solexergi och förnyar resurserna där minst lika bra - helst bättre - än det /de skulle ha kunnat göra utan denna vår medverkan".  /Staffan Delin
_________________________________________

Jordens naturtillgångar hotas av bankrutt. Vågar partierna säga det?

Exergiakademins brev till partierna inför 2014 års val


Nina Björks krönika påskdagen 2012 om tillväxt, ändliga resurser och realism.
Ta 4 minuter och 34 sekunder och lyssna.

Det kanske finns ett litet hopp ändå om allt fler förstår vad vi står inför.


Villkoren för framtida svensk energiförsörjning
Mikael Höök, "Kommer oljan att ta slut?"
__________________
Hållbara Uppsala
Framtidsbilder - en serie utställningsplakat
av Per Hultén m.fl.

Plan B

Förutsättningar för människans liv på Jorden
av Bo Lundberg och Kåre Olsson (1 Mb pdf)


klicka på blomman

 
Viktga framstötar till REGERING OCH RIKSDAG
1- yttrandet över klimatberedningens betänkande
2 - Exergiakademins brev till partierna inför nästa valprogram
3- senaste skrivelsen till RD m a a klimatutspelet (BÅDE TILL STATSMINISTERN, NÄRINGSMINISTERN, UTBILDNINGSMINISTERN OCH MILJÖMINISTERN SAMT TILL RIKSDAGSPARTIERNA)


 Earth Policy Institute,
Dedicated to building a sustainable future
A plan of how to get from here to there

Optimum
Om miljön och människans möjligheter (pdf 85 Mb)


Ny Etik, Ny Teknik, Ny Livsstil, Ny Politik
Nätverket Framtidsrealisterna


Vi behöver inte hitta så mycket ny energi!
Vi behöver dramatiskt skära ner användandet av den energi vi redan har!
Så enkelt är det egentligen!

Göran Grauers

EXERGIAKADEMINS AVSIKTSFÖRKLARING
Det växande allmänna medvetandet om ”klimathotet” har skapat en öppning för Sigtuna Exergiakademi att tydliggöra sitt budskap:
      Klimatförändringen tillsammans med koldioxidökningen i atmosfären utgör symptom på ett långt mera komplext problem än vad som allmänt påtalas.
      Detta problem måste hanteras med hjälp av en djupare insikt om hur skapelsen fysiskt fungerar samt med en annan etisk kompass än den nu styrande om hur hållbarhet i natur och samhälle skall uppnås.
      Vi menar att skapelsens fysiska grundegenskaper och sätt att fungera tydligast kan förstås genom att studera innebörden av begreppen exergi och emergi.
      Exergiakademin ser som sin uppgift att verka för denna djupare förståelse för skapelsens fysiska egenskaper och funktion via i första hand interna diskussioner, offentliga ”samtalsdagar”, remissyttranden samt regelbundet återkommande ”sommaruniversitet”.
      Exergiakademin står därvid för en helt annan grundläggande etik än den som förhärskar inom den industriella civilisationen. Denna utgår från: ”den skapade världen är till för oss människor”. För Exergiakademins strävanden är den etiska kompassen: ”Vi människor utgör en del av den skapade världen”.
      Detta är den grundhållning som leder oss och där vi inbjuder till fortsatt studium, samtal och konkreta åtgärder.
Om Sigtuna Exergiakademis utgångspunkter.Läs Sten Ebberstens artikel i Dagens Nyheter 17 december 2020
Personlig frihet för de rika - eller mat för de fattiga

Sten Ebbersten, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet
och och en av medlemmarna i Exergigruppen

Gandhi om CivilisationenExergiakademins arbete med remissvar
på Oljekommisionens slutrapport

Ur Veckans Affärer 20 september 2007 (Chefredaktören Pontus Schultz själv):
" Veckans höjdpunkt var utan tvekan min lunch med sir David Attenborough som var i Sverige för att få Kunskapsprisets hederspris. Han är förstås en fantastisk historieberättare.
Men framför allt hade sir David en intressant aspekt på klimatfrågan. Teknik, politik eller marknad, kommer inte att lösa frågan. Det måste bli, hävdade han, en moralisk fråga. Först då förändrar vi vårt beteende. Slaveriet försvann på tio år i stora delar av USA när det blev moraliskt oacceptabelt. Precis samma förändring måste ske med vår inställning till klimatfrågan, hävdade David Attenborough."
Räkna pengar - inte mynt

................................................
”Det är uppenbart
att vi inte kan fortsätta att borra hål i botten,
fördärva seglen och
kasta bort kompassen utan följder”
                                      Martin Lönnebo

Dagens energiplanering motsvarar en ekonomi
där vi bara räknar mynt utan att se skillnad
på tiokronor och femtioöringar.
                                                    Hannes Alfvén  (1975)