Exergiakademins boksamling


PLAN B 3.0: MOBILIZING TO SAVE CIVILAZATION av Lester Brown

Capitalism3.

Synvändor av Bo Lundgren och Kerstin Abram-Nilsson (pdf 75 Mb)

Tillväxtens sista dagar Kap 1

Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution

OPTIMUM - Om miljön och människans möjligheter (pdf 85Mb)

DEN NYA TIDENS" SLUT - en resumé över de olika tidevarven i mänsklighetens historia

THE PARTY'S OVER
  - Oil, War and the Fate of Industrial Societies, Richard Heinberg

UTMANINGEN- forskare om en hållbar mänsklighet

Plan för Sala Ekokommun - Planeringsunderlag, Kapitel 2: Hållbar utveckling - Samrådshandling (Sala kommun, februari 1999) wordformat