Ny bok av Bengt Bodin jan. 2014


Utan att höja rösten lyckas författaren få läsaren att inse att vi alla bär ansvar för att överge dagens överkonsumtion och styra in på en betydligt smalare väg, där samarbete och samförstånd i harmoni med
allt levande blir de nya honnörsorden.

Författaren till boken, Bengt Bodin, är agronomie doktor med många års erfarenhet som lärare och forskare inom växtproduktionsekologi och relaterade
nutidsfrågor.

Läs mer