SOU 1974: 65 sid. 341
Bilaga 13 Energi i ett långt tidsperspektiv.

1974 gjorde Staffan Delin och Anders Ejerhed en utredning
på regeringens uppdrag
om energibehovets utvekling och villkor.

Den finns nu att ladda ner här!
Energi i ett långt tidsperspektiv (1 Mb)

Här kan man läsa en analys av energikällors storlek,
tillgänglighet och inverkan på miljön.
Begreppet "fri energi" som används  i utredningen
är samma sak som den numera använda termen "exergi".

Det känns synneligen välgörande att ta del av
dessa fakta som ej skrivits under påverkan av dagens
energi- och klimatdebatt.
Anna-Lena Pikas