Om Exergiakademin

Kontakt

Vad är exergi?

Verksamhet

Välkommen till Exergiakademins maillista!

Skrivelser till regeringen

Anders Wijkmans nyhetsbrev
AW om klimatmålen maj 2009

Stewardship_for_planet Earth.

Våga ompröva tillväxttänkandet A.W.

Böcker att ladda ner

Tidskrifter
 
Lester Browns hemsida


Growth in Transition 2010: Peter Victor
Vår tillväxt är oekonomisk
Community Solutions
Kommer el-bilen för att stanna
Steg3
Hållbara städer- en forsknings- och framtidsanalys
THE ECONOMICS OF ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY
Elinor Ostrom, ”Den nya ekonomin växer underifrån”
The return of doctor Strangelove
Waste=Food
Ver-ulden - Människotiden

Praktisk Kunskap om Självhushållning
Filmen Home
Plan B

The Age of Stupid
Stockholm Resilience Centre
ITM
RenaEnergier
En blogg om rena energikällor och tillämpningar

Landsbygdsprogram för Sigtuna
kommun Del 1

Sigtuna kommuns landsbygd Del 2
Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013
Välkommen till Sigtuna kommuns klimatportal!
Climate protection 'to cost more'
'Artificial trees' to cut carbon
Should We Seek to Save Industrial Civilisation?
Rapport från FPs klimatgrupp
Sveriges framtida energiimport??
Global crisis 'to strike by 2030'
Swampy Expansion Spurred Mini Ice Age
Small Farm Renaissance
Are we breeding ourselve to extinction?
industrial lobbyists are pushing
Uppsala beyond carbon
Antropocen
Exergirabattfoldern
Review of Solutions to Global Warming, Air
Pollution, and Energy Security

P1 Månd 2/2-09 med  Mohammad Fazlhashemi
The Climate for Change
Letter to Barack Obama
Öar (6 Mb)
Interwiew with James Lovelock
Vi måste slå ned på konsumtionstakten
Den efterfossila staden - hot eller möjlighet?

mer.>>>>>

Om reningsverk
Patentansökan

Medborgarförslag angående
kommunala insatser mot klimathotet

Requirements for a sustainable society.


Dokumentation från EAs Sommaruniversitet


Brev till miljöminister Andreas Carlgren


Peak Oil, Carrying Capacity and Overshoot:
 Population, the Elephant in the Room


Energi i ett långt tidsperspektiv.
Utredning från 1974!


Round Table on Sustainable Development
BIOFUELS: IS THE CURE WORSE THAN THE DISEASE?


Aktuella inlägg

Lyssna på radio!
om Oljedopade Epoken


Stern Review on the Economics of Climate Change

Olov Fahlanders hemsida

Christer Sannes hemsida


Folke Günter
s hemsida

Lars Norberg
"Den globala utmaningen"
”Den nya tidens” slut - och sedan.
En analys av Västerlandets historia från år 1500


Länkar


Hur mycket shopping tål världen

Stop shopping ... or the planet will go pop

Brevväxling med regeringen om reningsverk, utvecklingen i Östersjön och samhällets bristande uthållighet.

Oljekommissionen