Du inbjuds till en unik utställning av ”framtidsbilder” den 5 oktober, Märsta!
(Du som inte kunde vara med 2 juni i Sockenstugan får här en chans till!)

Klimatförändring, störda eko-system, sinande naturresurser och mest akut, knapphet på olja!
 Hur skulle vi i Sigtuna kommun tänkbart kunna förbereda oss och möta  detta?

Ett möjligt svar, ett tänkbart exempel i bild och text som gäller Uppsala, har arbetats fram av Uppsala Naturskyddsförening och bl.a. presenterats för politiker i Uppsala.

Omställningsgruppen för Sigtuna, bildad av Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och Sigtuna Exergiakademi, vill underlätta förståelsen för situationer som, inte otänkbart, kan utvecklas inom en framtid. Omställningsgruppen inbjuder härmed till en ”vernissage” (utställning. Vernissagen utgörs av en unik samling med tio stora bilder och informativa texter  - ”Hållbart Uppsala”.

Vernissagen presenteras av dess ansvarige skapare, Per Hulten, en person med hög vetenskaplig kompetens och därtill stor erfarenhet från praktiskt omställningsarbete. En mycket god kommunikatör dessutom! Per har varit samordningsansvarig för utställningen och vice ordförande i Uppsala Naturskyddsförening.

Ingen vet vad framtiden bär med sig. Osäkerheten är stor. Men allt tyder på att framtiden blir mycket annorlunda och kommer sannolikt att kräva omställning av samhället, människors verklighetsuppfattning och livsföring. Vi vill inspirera till annorlunda tankar.

Ta därför detta tillfälle, som erbjuds Dig i Din viktiga egenskap av politiskt ansvarig för samhällets förändringsberedskap och utveckling, att se, lyssna, ställa frågor och att kommentera!

Dag: 5 oktober 2009
Tid: 18.00-20.00 (senast)
Lokal: Stjärnan/Kronan, Kommunhuset i Märsta
Föranmälan: e-post [email protected] (Begränsade platser - först till kvarn…)

Välkommen!
Sigtuna den 12 september 2020
För Omställningsgruppen i Sigtuna
Gustaf Delin och Björn Lindbergson