Minnesanteckningar från Omställninggruppens sammanträden

Minnesanteckningar från möte 1 den 11 dec 2020 med Omställningsgruppen

Minnesanteckningar från möte 2 den 15 januari 2009 med Omställningsgruppen

Minnesanteckningar från möte 4 den 12 mars 2009 med Omställningsgruppen


Minnesanteckningar från möte 5 den 6 april 2021 med Omställningsgruppen


Minnesanteckningar från möte 6 den 8 maj 2009 med Omställningsgruppen