Material som presenteras på Exergigruppens seminarium den 17 november 2005

Exergibegreppet - som utmaning och samhällskritik. av Staffan Delin

På ekonomismens altare - något om konsekvenserna av den etablerade ekonomisynens tolkningsföreträde av Sten Ebbersten

Naturen - en produktionsfaktor? Kan en ekomarknad bidra till att undvika en fortsatt underminering av ekosystemens bärkraft? av Krister Skånberg

Hållbar utveckling i globalt perspektiv av Eva Grundelius

Några tankar om Livstil av Philippe Charas