Material att läsa inför seminariet

TILLVÄXTENS BEGRÄNSNINGAR
Torsdag 12 maj 2005


 Professor Sten Ebbersten, SLU, reflekterar över konsekvenserna av att  ekosystemen inte orkar ta hand om avfallet och återskapa de energirika strukturer som förbrukas i högenergisamhället

KRAV-mat — modenyck eller hållbart framtidskoncept?”Räcker maten?” - perspektiv på
en komplex frågeställning


  Forskarna Staffan Delin och Torbjörn Rydberg redogör för de gränser som termodynamikens andra lag sätter för tillväxt. Frågan: "Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart  sätt?" besvaras med med hjälp av "riktningsanalys och exergiberäkning"

Staffan Delin om termodynamik, exergi och det livsuppehållande systemet


 Forkaren Philippe Charas demonstrerar de systemiska egenskaperna hos den livsuppehållande systemet och redogör för några möjliga utvecklingar samt moraliska och politiska konsekvenser av utvecklingen. Staffan Delin sekunderar med redogörelse för de processer som svarar för resursbildning och resursförbrukning i den livsuppehållande miljön. (30 min.)

Tillväxtens gränser 7,7 Mb
öppnas med programmet PowerPoint eller
 en pptviewer för att läsa slides Ni som inte har den kan ladda ner den från
 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=428d5727-43ab-4f24-90b7-a94784af71a4&displaylang=enTeol lic Per Larsson redogör för hur världens kyrkor engagerat
sig i kampen för det livsuppehållande systemets hållbarhet och uthållighet.

J u s t i c e ,   P e a c e   a n d   t h e   I n t e g r i t y   o f   C r e a t i o n (JPIC)
öppnas med Works


J u s t i c e ,   P e a c e   a n d   t h e   I n t e g r i t y   o f   C r e a t i o n (JPIC)
öppnas med Explorer eller annan webläsare