Höstens exergidag
onsdagen den 22 november 2020
på Sigtunastiftelsen, SigtunaVerklighetsuppfattning i förvandling
Sigtuna Exergigrupp har på olika sätt aktualiserat tillväxten som problem utifrån diskussioner om hållbarhetens gränser. Med ökad resursförbrukning, i vetskap om att tidsperspektivet är alarmerande kort, vill gruppen söka påskynda en tydlig och medveten omställning av samhällets exergiuttag. Till Exergigruppens kännetecken hör viljan att söka föra samman faktisk kunskap om naturvetenskapliga förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle med ett sökande efter de livsåskådningsmässiga värderingar som leder till en behandling av skapelsen med både vördnad och omsorg.

DAGORDNING

08.00-09.00 Incheckning, kaffe/smörgås, mingel, träffa vänner
09.00-09.10 Bakgrund med reflektioner: Välkommen till Sigtunastiftelsen Alf Linder-
man.  Dagens samtal, Gunnar Weman
09.10-09.40
En verklighet i förvandling. Om ”Synvända”. Två inlägg om insikter som ändrade vår världsbild och om förutsättningar för hållbarhet. Gustaf Delin och Staffan Delin.
Verklighetsuppfattning I förvandling
Från Alkemi till Exergi
09.40-10.20
Global Klimatutveckling - en negativ systemförändring utan återvändo? Kan vi realistiskt vända den i positiv riktning? De största svårigheterna samt möjliga steg och åtgärder. Svante Bodin, docent i meteorologi; ansvarig för klimatfrågan under sju år på Miljödepartementet
10.20-10.35 Hur ser vi på detta med ordning och oordning? En fråga om självorganisation och dess konsekvenser för hållbarhet. Kort  dialog mellan Sten Ebbersten, professor em vid SLU och Torbjörn Rydberg, docent vid SLU. De metoder som används idag för att utvärdera energiproduktion och miljökonsekvenser är alltför partiella
10.35-11.45 ”Synvända?”. Dialog i grupper samt frågor/svar med inledarna
11.50-12.50 Lunch
12.50-13.20 Miljöetik för en levande jord. Perspektiv- och sinnesändring som förutsättning för verklig hållbarhet. Solveig Lindholm, fil. dr i miljö- och agraretik samt odlare
13.20-13.45 Ny Teknik - Säkrad Hållbarhet? Några strategiska ”tekniska” och ”strukturella” utvecklingar på väg mot miljömässig och samhällelig hållbarhet. Birger Flygare, intellektuell och industriell mångsysslare
13.45-14.10 Nordens Ark. Ett praktiskt försök att öka mångfald och uthållighet. Lena M. Lindén, Fil.dr och VD på Nordens Ark, Hunnebostrand
14.10-16.30 ”Synvända?”. Dialog i grupper samt frågor/svar med inledarna. Eftermid-dagskaffe med dopp under samtalet.
16.30 Slutsummering - reflektioner
17.00 Åtskiljas
 


Material inför seminariet
Hur mycket shopping tål världen?
Utkast till punkter i diskussionsunderlag för ett eventuellt ”manifest”/”handlingsprogram”