Gustaf
Utkast

Inledning  22/11

Temat för denna samtalsdag är Verklighetsuppfattning I förvandling


Låt mig börja med en fråga:
1.Vem av oss här inne vill avsiktligt förstöra  naturen, det fantastiska system som vi är så beroende av för våra liv?? 
Förmodligen ingen!!

2. Ändå bidrar var och en av oss dagligen, utan uppehåll, till den fortgående förstörelsen. Media är fulla av exempel. Den globala klimatförändringen står som ett centrum den här samtalsdagen. Svante Bodin skall kommentera den under förmiddagen.

3. Varför upphör vi inte att förstöra?  Trots att vi alla vill skydda vår livsmiljö?  Det görs massvis av åtgärder som sägs utgöra ”steg i rätt riktning”.
Men ändå ökar vittnesbörden om fortskridande försämringar! (Ex ”Millenium Ecosystem Assessment”, 2005)

Vad hindrar oss?

4. Jag vill beskriva det som att vi är FÅNGAR i en VERKLIGHETSUPPFATTNING! Liksom en dator kräver programmering för att fungera på ett visst sätt, behöver vi en VÄRLDSBILD. Varje kultur/civilisation har en dominerande världsbild, en meningsskapande vision utifrån vilken verkligheten kan bejakas, förnekas, förklaras etc. Världsbilden skänker den mening och sanningsupplevelse som krävs för att  vi skall fungera.

5. Ingen här i rummet torde uppleva världsbilden för vår civilisation som fångenskap i egentlig mening eftersom vi är ”matade” med den redan från allra första början, via uppfostran, umgänge, utbildning, media, samhällsstrukturer, jobb o.s.v. Vi uppfattar den inte medvetet. Den bara finns där. Och styr!


6. Vi kan uppleva en ”obehagskänsla av att allt inte står rätt till”. Vi kan inte förändra världsbilden - bryta oss ut ur den, undanskaffa orsakerna till ”obehagskänslan”  - om vi inte kan urskilja/se hur denna mentala fängelsebur är beskaffad.
Och bryta oss ut ur denna ”fängelsebur” kan vi inte heller göra ensamma - utan mycket obehagliga följder: Isolering! Utanförskap!

Så, en fråga kan vara:
7. Vad skulle hjälpa oss att SE hur vår verklighetsbild är beskaffad? Vi kan ju inte ändra den om vi inte förstår hur den ser ut! 
På det kan jag svara bara för min högst personliga del. Jag hoppas att det kan ge någon en impuls:
•    Det kräver starka INSIKTER som uppenbarar att verkligheten inte ser ut så som jag blivit lärd, insikter som så starkt strider mot den i samhället/kulturen dominerande verklighetsbilden att jag inte kan avfärda dem som oviktiga!

8. Jag skall beskriva två av de för mig viktigaste personliga INSIKTERNA.

A.    Den första INSIKTEN
Under stort mentalt motstånd (och väldigt långsamt)  tvingades jag inse vad naturlagarna egentligen stipulerade om den fysiska verkligheten där jag lever och verkar!
Och då menar jag inte tyngdlagen (den är väldigt lätt att förstå!) utan de s.k. TERMODYNAMISKA LAGARNA. Redan dessa obegripliga ord innebar att jag gjorde motstånd.
Det var ingen lätt process för en gammal ”marknadsliberal” -någon skulle kanske säga ”gammalt högerspöke”! Den var oerhört omtumlande! Den gjorde faktiskt ont! Det smärtar att tvingas överge en ”sanning” som påverkat ett helt livs tänkande.
 Staffan, som i den här frågan var min läromästare under tre decennier, berättar i följande inlägg om vad denna SYVÄNDA innebär.

I min personliga tappning låter den - mycket kort - så här:

”Den fysiska verkligheten är uppbyggd med hjälp av naturens teknik (som jag kallar PLUS-TEKNIK) som innebär att naturresurser byggs upp med hjälp av främst växternas förmåga att använda solens strålning för att samla, koncentrera och kombinera olika ämnen, beståndsdelar och element till  naturresurser.

Solens strålning består av ENERGI som kan ordna atomer d.v.s. uträtta arbete, åstadkomma förändring. Den kallas EXERGI för att skilja den från energi som INTE kan uträtta arbete (eller åstadkomma förändring) som kallas ENTROPI. Exempel på sådan energi är den tempererade luften här inne i salen som är Exeregi-fattig och Entropirik. Den duger inte till att skapa några resurser eller till att förändra särskilt mycket.

PLUS-TEKNIK BYGGER ALLTSÅ UPP, FÖRÄDLAR, SKAPAR MERVÄRDEN! Det har den gjort i många hundra miljoner år.

I industrisamhället tillverkas produkter och framställs även många tjänster genom att naturresurser (som byggts upp med PLUS-TEKNIK) med Exergins hjälp bryts ned och sönderdelas via MÄNNISKANS TEKNIK - som jag kallar MINUS-TEKNIK.  MINUS-TEKNIKEN genererar avfall som ofta består av sådant som är främmande för naturen och som dess PLUS-TEKNIK står handfallen inför. Alltför ofta är detta avfall skadligt för systemen i naturen - vilket visar sig genom s.k. ”miljöförstöring”.

Alltså! Människans MINUS-TEKNIK bryter ned vad naturens PLUS-TEKNIK bygger upp. (Båda ”teknikerna” använder sig av Exergi för att förändra.)
•    När vi bryter ned mera än vad som byggs upp tär vi på naturresurserna. Det blir ont om resurser.
•    Stora delar av avfallet skadar naturen. Det uppstår ”miljöförstöring” -och det blir mindre PLUS-TEKNIK som förmår bygga upp färre resurser!

B.    Den andra INSIKTEN.
Jag läste 1994 boken ISHMAEL som kom ut 1992. Dess budskap fanns redan hos mig - fast inte så uttalat, så klart, så självklart!
Detta budskap, denna INSIKT, lyder i korthet så här:

•    Människan är INTE naturens herre!  (Vilket öppet eller tyst är en hörnpelare i den verklighetsuppfattning - det program - som styr oss.) Människan är istället - och måste vara -  en integrerad del av det livsuppehållande systemet. En produkt av det och en medagerande i det. Kort sagt en PARTNER!
•    Naturen (skapelsen, ekosystemen, det livsuppehållande systemet) med alla dess medvarelser växter och djur, är INTE en råvarubas med monopol för människan att exploatera för sina själviska önskningar och behov! Människan har faktiskt inte första tjing på naturens resurser!

Alltså! Människan är en PARTNER i ”naturen” (skapelsen, ekosystemet). Därför  blir det fel TOTALT FEL - när vi med ”fullmakt” i den rådande VÄRLDSBILDEN ”erövrar”, ”utnyttjar”, ”exploaterar”  naturen. Vi kan inte fungera ANSTÄNDIGT som PARTNER om vi ”erövrar”, ”utnyttjar”, ”exploaterar”! När vi ändå gör så,  ligger  vi i KONFLIKT (för att inte säga KRIG!) med naturen/skapelsen och bidrar till att försvaga basen för vår egen existens!!

Detta är för mig en avgörande ”SYNVÄNDA”. ANSTÄNDIGHETEN  måste få råda!! Jag tror att Solveig Lindholm och Lena M. Lindén  senare i eftermiddag har en del funderingar i den frågan.

Slutligen:
VARFÖR KALLAR EXERGIGRUPPEN TILL SAMTALSDAGAR?
•    Det hjälper varken världen eller mig om jag är ensam om en ”synvända”! Först om tillräckligt många gör en ”synvända” och inser hur mycket felinformation som ryms i den rådande verklighetsbilden, om tillräckligt många har ”programmerat om sig”, först då kan vi bryta ned de mentala galler som håller oss fångna, ändra verklighetsbilden och bidra till en anständigare värld!
TACK FÖR ATT NI ÄR HÄR!!!