Oljekommissionen tillträdde i november 2005 och har i uppdrag att vara rådgivande
och bistå regeringen i arbetet med att peka ut vägar som till år 2020
påtagligt minskar Sveriges beroende av olja.


Kommissionens tidshorisont är 2020. Då kan de sista dropparna olja för uppvärmning av bostäder och lokaler ha ersatts med energieffektivisering och biobränslen. Då kan också industrin ha minskat sin oljeanvändning med 25-40 procent. Våra förslag för hur detta skall gå till bygger förstås på fortsatt höga oljepriser som gör energieffektivisering och biobränslen ännu lönsammare.

Att tackla de åtta miljarderna liter bensin och diesel i vägtransporterna är det knivigaste problemet. Kommissionen har två huvudstrategier som kräver ändrade skatteregler och starkt statligt engagemang:

1. Svensk bilpark måste göras 25-50 procent bränslesnålare - genom föryngring, högre andel moderna bränslesnål diesel, hybridbilar som rullar på både el och bränsle samt plug-in-hybrider, som även kan laddas via nätet.

2. Sverige skall producera stora mängder förnybara bränslen, främst s k biodieslar ur förgasning av ved och svartlut (biprodukt vid massabruken) men också areal- och energieffektiva bränslen från jordbruket. Detta kan och skall göras utan att naturvården eller skogs- och jordbrukets övriga produktion hotas.

Vi har givetvis också en rad förslag om att göra kollektivtrafiken mer prisvärd och komfortabel, allt fler snabbtågsförbindelser, om skattebefriad sponsring av arbetsresor med buss och pendeltåg mm
.