Sigtunastiftelsen och Sigtuna Exergigrupp
inbjuder till samtalsdag
Torsdagen den 17 november 2005  kl 09.00 – 17.00


"Världens bästa nyårslöfte".
Organisationssveriges miljömål för 2015
i relation till frågan om tillväxtens gränser

”Världens bästa nyårslöfte” –  kan Ebberöds Bank klara det? Vad händer när samhälls-utvecklingen bryter mot naturlagarna? Fortsatt samtal om tillväxtens gränser mot bakgrund av Regeringskansliets m fl nyårsannonser 2002 – 2004 där löften, med sanktion från FN, ställts ut om uthållig miljö med början 2015.

08.30 Kaffe
09.00 Välkommen. Introduktion till dagens samtal

09.15 Bakgrundsanalys:
a. Tillståndet i Landet där Sverige är – en naturtrogen betraktelse.
Göran Palm, författare
b. Exergibegreppet – som utmaning och samhällskritik. 
Staffan Delin, mikrobiolog och kemist
c. På ekonomismens altare – något om konsekvenserna av den etablerade ekonomisynens tolkningsföreträde.
Sten Ebbersten, professor

10.50 Samtal  ”Är avståendet en del av vägen mot ett uthålligt samhälle?”

12.30 Lunch

13.30 Utmaningar:
a. Naturen – en produktionsfaktor? Kan en ekomarknad bidra till att undvika en fortsatt underminering av ekosystemens bärkraft?
Kristian Skånberg, miljöekonom och forskare
b. Att byta paradigm – den samhällsvetenskapliga utmaningen. En diskussion om sambandet mellan kunskap och förändringsförmåga.
Eva Grundelius, biolog och organisationskonsult
c.
Några tankar om Livstil
Philippe Charas
d. Så här gör vi i praktiken – exempel från levande livet. Bl a om Växhuset och Nordens första Jordskepp.
Ralf Palmpers

15.15 Samtal inkl. kaffe (90 min), förslagsvis på temat ”Vid tillväxtens gränser”

16.50 Avslutning

Pris inkl lunch och kaffe samt viss dokumentation: 200 kr 
Betalas i receptionen vid ankomsten.
Anmälan senast 10 november till program@sigtunastiftelsen.se eller 08 – 592 589 85.

VÄLKOMMEN!
         
(Dagordningen uppdaterad den 17 november 2005)

Följebrev: Läs mer om Exergigruppen i Sigtuna