Detaljprogram version 1
 Torsdag 12 maj 2005
        09.00 - 17.00

TILLVÄXTENS BEGRÄNSNINGAR

 Välkommen till ett seminarium om det livsuppehållande systemets naturvetenskapliga begränsning - och om människans ansvar inför kommande släktens livsmöjligheter.

09.00 Ankomstkaffe

09.30 Välkommen till Stiftelsen
 Dagens "spelregler

09.45. Den goda jorden - en förstörbar tillgång (15 min.)
 Professor Sten Ebbersten, SLU, reflekterar över konsekvenserna av att  ekosystemen inte orkar ta hand om avfallet och återskapa de energirika strukturer som förbrukas i högenergisamhället

10.00  Den Verkliga Verkligheten (30 min.)
 Forskarna Staffan Delin och Torbjörn Rydberg redogör för de gränser som termodynamikens andra lag sätter för tillväxt. Frågan: "Hur kan man veta om man hushållar med resurserna på ett hållbart  sätt?" besvaras med med hjälp av "riktningsanalys och exergiberäkning"

10.30 Deltagarna diskuterar och formulerar frågor i små grupper   (60 min.)

11.30 Frågor till och samtal med inledarna (50 min.)

12.20  Förflyttning till matsalen

12.30 L U N C H

13.30 Tillväxtens Begränsningar

 Forskaren Philippe Charas demonstrerar de systemiska egenskaperna hos den livsuppehållande systemet och redogör för några möjliga utvecklingar samt moraliska och politiska konsekvenser av utvecklingen. Staffan Delin sekunderar med redogörelse för de processer som svarar för resursbildning och resursförbrukning i den livsuppehållande miljön. (30 min.)

14.00  Omsorgen om den "Goda Skapelsen"
 Biskop em Martin Lönnebo reflekterar över varför människan har ett särskilt uppdrag i omsorgen om den goda, hotade skapelsen. (25 min.)

14.25  Världens kyrkor i kampen för Skapelsens integritet.
            Teol lic Per Larsson redogör för hur världens kyrkor engagerat
            sig i kampen för det livsuppehållande systemets hållbarhet och
            uthållighet. (15 min.)

 14.45 Deltagarna diskuterar i små grupper (60 min.)

 15.45 Frågor till och samtal med inledarna (50 min.)

16.30 Livskunskap och det hållbara samhället

 Direktor Alf Linderman informerar om Sigtunastiftelsens planerade miljömöte 2006 i samverkan med Sigtuna Exergigrupp (7 min.)

 En Vintersaga - Den verkliga verkligheten
 Poeten och författaren Göran Palm läser ur sitt verk: Sverige - En Vintersaga (8 min.)

 Några korta reflexioner.   Kommande steg
 Gunnar Weman avslutar sammankomsten.

17.00   Slut och På Återseende.