DNs Motorbilaga 2021-02-16
 
Därför blir etanolen en parentes
Etanol gjord av spannmål och sockerrör ger inga miljövinster på många, många år. Biodiesel av palmolja är ännu värre, enligt två färska forskarstudier i USA.
 
För DN Motors läsare är slutsatserna inte överraskande. De bekräftar vad vi rapporterat om det senaste året.

Vi inledde med en intervju med lantbruksforskaren Torbjörn Rydberg vid SLU i Uppsala. Han sade att etanol inte går att räkna hem när man väger in odling, skörd och destillering. Detta gäller oavsett råvara.

Jag tog starkt intryck av hans argument. I veckan upprepades budskapen i en utmärkt hearing i riksdagens trafikutskott: första generationens etanol och biodiesel är inte långsiktigt hållbara.

Vad som inte berördes är den galopperande förbrukningsökningen i de skattestödda etanolbilarna.

Enligt Vägverket blir de allt törstigare. Snittförbrukningen har ökat med över 20 procent de senaste tre åren samtidigt som bensin- och dieselbilarna blivit allt snålare. Helt på tvärs med allt förnuft således.

Föreningen Gröna bilister, vars kampanjer numera delfinansieras av Naturvårdsverket, bryr sig inte, utan ropar halleluja för varje ny etanolmack som öppnas.

Jag blir allt oroligare.

Att vi ska bryta beroendet av bensin och diesel är självklart. Det är inte det frågan gäller, utan med vad.

Alternativen måste vara uthålliga, processerna energieffektiva och råvaran brett tillgänglig utan att komma i konflikt med matproduktion eller biologisk mångfald, för att inte tala om sociala arbetsvillkor.

Etanol framstår mer och mer som en parentes i väntan på elhybrider och rena elbilar.
 
Lasse Swärd