Vetenskapliga manifestet
  1. I en vetenskaplig gemenskap leder de mest medvetna. Det är de som lyssnar bäst, på flest, lär sig mest och hjälper andra att växa och utvecklas.

  2. I en vetenskaplig gemenskap råder yttrandefrihet. Vi är uppriktiga och säger som det är. Vi tar till orda även när de som styr har givit uttryck för en annan uppfattning.

  3. I en vetenskaplig gemenskap tar vi ansvar för att åtgärder är acceptabla för alla berörda. Ingen får tillskansa sig egna fördelar på andras bekostnad.

  4. I en vetenskaplig gemenskap är vi inte rädda för konflikter. Vi vet hur man gör för att konfrontera någon som beter sig okunnigt på ett sakligt sätt.

  5. I en vetenskaplig gemenskap söker vi kunskap och sanning. Vi vet att inga sanningar är slutgiltiga och att konflikter beror på okunskap. Vi accepterar inte att någon är dum därför att han eller hon inte förstår.

  6. I en vetenskaplig gemenskap frågar vi och ifrågasätter. Ingen som inte förstår eller är missnöjd ska vara tyst.

  7. I en vetenskaplig gemenskap är alla idéer och förslag välkomna. Det spelar ingen roll från vem en framställan kommer. Alla bemöts på ett likvärdigt sätt.

  8. I en vetenskaplig gemenskap är mångfald en tillgång. Alla uppmanas att utveckla sin egenart och sina talanger för att bidra till den gemensamma välfärden.

  9. I en vetenskaplig gemenskap slår vi våra kloka huvuden ihop och kommer överens. Alla är uppmanade att ta ställning och säga sin innersta mening om det som föreslås.

  10. I en vetenskaplig gemenskap utmanar kunskap makt. Endast de som besitter nyfikenhet och en god förmåga att lära ges och får behålla  förtroende och uppdrag.

© Eva Grundelius. Får kopieras och spridas vidare om det sker i oförändrat skick och utan vinstintresse.