SommaruniversitetDokumentation från
tredagars postgymnasial kurs i miljökunskap och systemsyn
6 - 8 augusti 2007 Sigtunastiftelsen, Sigtuna

 
  1. Göran Wall: "De fysiska förutsättningarna för liv och dess samspel med Naturen - mekanismer för hållbar utveckling".
  2. Staffan Delin: Verklighetsuppfattning i förändring.
  3. Sten Ebbersten: "Global livsmedelsförsörjning på ekologisk grund - biofysiska förutsättningar".
  4. Bengt Bodin:"Jordbrukets försörjningsbeting och -potential...".
  5. Gunnar Weman & Jos ten Berg & Philippe Charas: Samtal om miljöetik.
  6. Kåre Olsson: Handlingsprogram för uthållighet.
  7. Björn Lindbergsson: ”Medborgarförslag om insatser för långsiktigt hållbart närsamhälle - Sigtuna kommun. Bakgrund och förslag till handling”.