Inledningsanf. G.Delin, 17 maj


Först och främst VÄLKOMNA!
Ingen nämnd och ingen glömd!
Våra inledare vänder jag mig särskilt till när och i den ordning de uppträder.

Innan den förste inledaren tar vid - lite historia.
•    Varför finns Exergigruppen?
•    Var står den idag?
•    Vilken är Exergigruppens  syfte?

VARFÖR FINNS EXERGIGRUPPEN?
Vi var några stycken som för nästan tre år sedan började bekanta oss med begreppen Termodynamik och Exergi!  Detta kom att hos flera av oss öppna helt nya perspektiv på tillvaron.

Det vi tyckte oss förstå var att samhället inte var - och inte kunde bli - hållbart eftersom det bygger på otillräcklig förståelse för viktiga principer i  SKAPELSEN -naturen.
Jag använder gärna begreppet Skapelsen. - (Jag gör det inte på grund av någon religiös uppfattning utan av rent förnuft: ”Allt omkring oss finns ju till och det hade inte funnits till om det inte i någon mening hade ”skapats”.)

Vi började betvivla att ”Millenniemålet när det gäller miljön” är genomförbart!
- Millenniemålet - ”miljömässig hållbarhet 2015” hade i dagspressannonser uttryckts som ”Världens bästa nyårslöfte”.
- Vi ville testa om vi var fel ute.
- Med naiv godtrogenhet sökte  vi kontakt med regeringskansliet. (Ty vem skall man påverka om inte den instans som ”styr”?)
-Vi ville få till stånd en diskussion om själva den naturvetenskapliga grunden för den ”miljömässiga hållbarhetspolitiken”.
Initiativet  var naturligtvis ”naivt och godtroget” eftersom vi ju i själva verket ifrågasatte en verklighetsbild som hela det moderna samhället bygger på!!

Att ifrågasätta en för hela samhället (ja, hela vår kultur och civilisation!) dominerande och styrande föreställning om verkligheten är nästan per definition dödfött! I varje fall om man börjar med att försöka påverka ”toppen”! ”Toppen” har ju valts att förvalta samhället JUST på grundval av en allmänt accepterad föreställning om verkligheten!

SÅ NU VET VI!  VAR STÅR VI IDAG?

Vi måste börja från ”inifrån”  samhällspyramiden!
- Det är därför vi ordnar sådana här ”samtalsdagar” i samverkan med Sigtunastiftelsen.
- Vi söker oss till individer vilka, liksom vi själva, är sökare efter en ”sanning ” om verkligheten som i vart fall är mera ”sann” och i närmare  överensstämmelse med de principer som är grundläggande för Skapelsen/Tillvaron - det som kallas ”naturlagarna”.

•    Tyngdlagen är en naturlag som vi alla känner till, inser betydelsen av och anpassar oss till.
•    De termodynamiska lagarna är naturlagar som de flesta av inte känner till på ett lika naturligt sätt och därmed inte heller inser betydelsen av. Dessa lagar anpassar vi oss dåligt till, undervärderar betydelsen av,  eller t.o.m. negligerar!


Alla här i salen skall ha fått et ”dialog-underlag”. Där  presenterar vi några exempel på VART våra växande insikter om  dessa naturlagar har lett OSS i vårt tänkande. Vi hoppas att materialet kan inspirera och utmana FLERA till NYA och UTVECKLADE tankar - idag och senare.

Därmed har jag också angivit vad som kan beskrivas som EXERGIGRUPPENS UPPGIFT:

•    Vi vill stimulera till växande insikt om
1.    ohållbarheten I den Verklighetsbild som det moderna samhället bygger på;
2.    vad som krävs av en Verklighetsbild som möjliggör uthållighet och hållbarhet;
3.    de praktiska möjligheter som står till buds för den gigantiska omorientering som bytet av Verklighetsbild innebär.

Till detta vill jag lägga ett förtydligande:

•    Exergigruppen är INTE  ett politiskt parti som samlar på medlemmar.
•    Den är religiöst och politiskt obunden.
•    Exergigruppen vill vara ett ”vattenhål”, eller ett forum, för sådana som tycker sig ana att något är i grunden fel med vår ”civilisation”.
•    Exergigruppen vill gärna fungera som ett Fritt Universitet - i bästa fall.•    

+ DET ÄR NU MIN FÖRMÅN ATT I SAMVERKAN MED SIGTUNASTIFTELSEN ÖPPNA VÅR FJÄRDE SAMTALSDAG, DENNA GÅNG PÅ TEMAT…

 ”I otakt och takt med visionen om det uthålliga samhället”

+ STRUKTUREN FÖR DENNA DAG ÄR…
en fuga i två satser om uthållighet, exergifrågor och samhällssyn och med utrymme för oss som är här på plats att korrigera, utveckla och tillfoga ”Nya Variationer på Fugans Tema.


Först ut idag är
SVANTE BODIN.
Svante har en CV som skulle ta halva förmiddagen att läsa upp. Därför konstaterar jag det i vårt sammanhang väsentliga: Svante har länge haft flera fingrar med i formuleringen av den miljömässiga hållbarhetspolitiken I SVERIGE under de senaste årtiondena.

Svante ger en snabb exposé över DE SVENSKA MILJÖMÅLEN I  INTERNATIONELLT OLCH GLOBALT PERSPEKTIV och avslutar med en fråga:
Vad skulle bli annorlunda i synen på Hållbar utveckling och Miljömålen och sätten att uppnå dessa på om man gör om analysen med kunskap om exeregin?
 
Svante är den förste och hittills ende av de ledande företrädarna för
Det svenska samhällets  hållbarhetspolitik i miljöfrågor som tagit vår fråga på allvar.