•     EXERGIGRUPPEN VILL PÅSKYNDA OMSTÄLLNINGEN TILL  ETT UTHÅLLIGT  LIV PÅ JORDEN VILKET ÄR EN ABSOLUT FÖRUTSÄTTNING  FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

    •      EXERGIRUPPENS STRÄVAN ÄR DÄRFÖR ATT BIDRA TILL UTVECKLING AV KUNSKAPER,  INSIKTER OCH, YTTERST, ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT HOS MEDMÄNNISKORNA FÖR ATT DESSA  SKALL STÄLLA UPP PÅ DE ÅTGÄRDER SOM KRÄVS FÖR ATT FÅ TILL STÅND ETT LÅNGSIKTIGT  HÅLLBART SAMHÄLLE.

Kontakt med Exergigruppen:
Gustaf Delin
Uppsalavägen 25 193 00 Sigtuna
e-post: [email protected]

Webansvarig
Anna-Lena Pikas
[email protected]