Klimatpolitiken  upprätthåller inte miljöns  livsuppehållande förmåga

 Klimatpolitikens svaghet är att den inte upprätthåller livsmiljöns resursförnyande och livsuppehållande förmågor.  Den duger bara till att minska koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen. Nedbrytningen av livsmiljön och dess livsuppehållande och resursförnyande förmågor drivs vidare med andra drivmedel, bl a med "vindkraft", "solenergi",  "vattenkraft" och annan s k förnybar energi. Politiken framstår därför som ett illusionsnummer. För att bli meningsfull, måste den utformas så att livsmiljöns resursförnyande och livsuppehållande förmågor varaktigt värnas och optimeras.

Staffan Delin