Brev till miljöminister Andreas Carlgren

Nora 2007-08-24.

Till Miljöminister Andreas Carlgren
Miljödepartementet,
103 33 Stockholm

Ärende:
Miljövårdspolitik, energipolitik, ekonomisk politik och samhällets uthållighet.

Bakgrund:
Vi människor ingår i ”Det livsuppehållande systemet”, som i sig inkluderar naturen
och samhället. Det är ett dynamiskt, självorganiserande system, drivet av exergi från
solljuset. V g se Bilaga 1, (Exergi). Detta system påverkas av miljöpolitiken, energipolitiken
och den ekonomiska politiken, som ingår som komponenter i vad som skulle kunna
kallas ”exergipolitiken”.

Det livsuppehållande systemet måste upprätthålla de livsbetingelser, som vi är biologiskt
anpassade till och beroende av, om samhället skall vara uthålligt. V g se Bilaga
2, (Villkor för samhällets uthållighet).
Detta förutsätter att resursförnyelsen, mätt i exergitermer,
sker i minst samma takt som resursförbrukningen, annars ändras det livsuppehållande
systemets sammansättning och egenskaper, så att vår fortsatta existens
hotas.
Exergipolitiken måste därför inriktas på att göra resursförnyelsen, mätt i exergitermer,
minst lika stor som resursförbrukningen i systemet. Avloppsreningsverken, jordbruket
och skeendena i Östersjön är ex på att detta motverkas genom att nettofixeringen
av exergi och generering av resurser i systemet hindras, bl a genom lagstiftning
och ”miljövård”.

Hur tidigare regeringar förhållit sig till exergipolitiken och det livsuppehållande systemets
uthålligt belyses i Bilaga 3, (Brevväxling med regeringen om reningsverk, utvecklingen
i Östersjön och samhällets bristande uthållighet).

Om Aliansregeringen är intresserad av en fördjupad diskussion om vad som krävs
för att det livsuppehållande systemet skall tillhandahålla förutsättningar för ett uthålligt
samhälle, står jag och andra medlemmar i Exergigruppen i Sigtuna gärna till tjänst.

Med vänlig hälsning
Staffan Delin
Kungsgatan 36 E, 713 31 Nora.
E-mail; [email protected]
http://exergigruppen-sigtuna.se/

    
Bilaga 1 (Exergi)


Bilaga 2 (Vilkor för samhällets uthållighet)


Bilaga 3, (Brevväxling med regeringen om reningsverk, utvecklingen
i Östersjön och samhällets bristande uthållighet).
Ytterligare skrivelser  till regeringen


Skrivelse till Miljödepartementet (pdf-dokument 192 k)

Motion till Riksdagen


      .
   
     hemsidesansvarig: [email protected]
sidan senast updaterad 5 april 2006